"Loading..."

Gruplar

Tomurcuklar(0-3 yaş)

Bu grupta eğitim programı aile katılımlı olarak yürütülmekte, kaynaştırma uygulamalarına yer verilmemektedir. Grup öğretmeni liderliğinde bebek cimnastiği, bebek masajı ve sıralı motor becerileri destekleyici aktiviteleri içeren programlar uygulanmaktadır. Çok duyulu odada görme, işitme, dokunma ve hareket algısını uyarıcı etkinlikler düzenlenmektedir. Grup içi etkileşimi artırmak amacıyla müzik eşliğinde oyunlar, tekerleme ve parmak oyunları ile Sherborne Gelişimsel Harekete yer verilmektedir. Bu programlar hem ailelere küçük çocuklarına nasıl yardımcı olacaklarını öğretmekte hem de çocukları ile anlamlı bir ilişki kurmaları sağlanmaktadır. Aynı zamanda anababalara ev ortamında küçük çocuklarının gelişimleri için uygun çevre yaratmaları konusunda destek sağlanmaktadır. Gelişim değerlendirmesi ve izlenmesi Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programı ile yapılmaktadır.

Kelebekler(4-6 yaş)

Kelebekler Cemile Çopuroğlu Ortaokuluna bağlı anaokulu öğrencileri, Semiha Şakir Çocuk Esirgeme Kurumu öğrencileri ve özel çocuklardan oluşan bütünleşik bir gruptur. Dönem boyunca gruplar sabittir ve her grup haftada iki kez çalışmalara katılmaktadır. Bu grupta Sherborne Gelişimsel Hareket, Motor Aktivite Programları, Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programları uygulanmaktadır. Bu programlar temel hareketler döneminde kazanılması gereken top yakalama, fırlatma, topa ayakla vurma gibi hareket becerilerinin oyun ortamında geliştirilmesini olanaklı kılar. Böyle bir oyun ortamı tüm çocuklara sosyal iletişim becerilerini geliştirmeleri ve kendi yeteneklerini keşfedebilmeleri için eşsiz fırsatlar sunar. Aileler de çocuklarının yeteneklerini izleyerek ev ve okul çevresinde de çocuklarının hareket gelişimlerini uyaracak önlemler alırlar. Çocuklar için günlük en az 60 dak. yapılandırılmıs, 60 dak. ve birkaç saate kadar yapılandırılmamıs fiziksel aktivite önerilmektedir. Bireyselleştirilmiş eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için birebir uygulamalara yer verilir.

Yıldızlar(7-14 yaş)

Yıldızlar grubunda programlar bütünleşik eğitim ortamında uygulanmaktadır. Özel sporcuların yaşlarına göre kardeş okullardan ilkokul, ortaokul ya da lise öğrencileri kabul edilmekte ve dönem boyunca sabit bir grupla haftada iki kez çalışmalara devam edilmektedir (Bkz Ana sayfa- Hizmet verdiğimiz kurumlar). Koşma, atlama, topa ayakla vurma gibi temel hareket becerilerinin spora transfer edildiği bu dönemde temel amaç çocukları farklı spor branşları ile tanıştırmak ve bu branşlarda temel becerileri kazandırmaktır. Yıldızlar bütünleşik spor programında voleybol, futbol, basketbol gibi spor becerilerinin yanı sıra takım çalışması, rekabet, duyguların yönetimi gibi becerileri deneyimleyerek sosyal iletişim becerilerini bir üst düzeye taşırlar. Ancak bireyselleştirilmiş eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için birebir uygulamalara yer verilir.

Ateş Böcekleri

Ateş böcekleri olarak isimlendirilen bedensel engelli çocuk ve gençlerden oluşan grup haftada bir seans ayrıştırılmış, bir seans bütünleşik ortamda eğitim almaktadırlar. Ateş böceklerinde uygulanan programın amacı eşli egzersiz programları ile grup içi etkileşimi artırmaktır. Böylece ateş böcekleri için bir yandan hareket yeteneklerini geliştirirken diğer yandan da arkadaşlık ilişkilerini geliştirebilecekleri bir atmosfer oluşturulur. Ancak bireyselleştirilmiş eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için birebir uygulamalara yer verilir.

Aktif Yaşam

Aktif yaşam grubunda programlar bütünleşik eğitim ortamında uygulanmaktadır. Özel sporcuların yaşlarına göre kardeş okullardan lise öğrencileri kabul edilmekte ve dönem boyunca sabit bir grupla haftada iki kez yarışma sporlarında (basketbol, futbol, voleybol) çalışmalara devam edilmektedir (Bkz Ana sayfa- Hizmet verdiğimiz kurumlar). Aktif yaşam grubu için fiziksel uygunluk ve koordinasyon geliştirici antrenman programları uygulanmakta ve yerel düzeydeki turnuvalara katılımları sağlanmaktadır. Aktif yaşam grubunda arkadaşlığın sosyal medyada da (facebook, instagram ve twitter) sürdürülmesi desteklenmektedir.